Onlineviltschool

Gebruikersvoorwaarden voor de OnlineViltschool en OnlineViltVrienden van Viltatelier Bodyflower 

Gebruikersvoorwaarden voor de OnlineViltschool en OnlineViltVrienden van Viltatelier Bodyflower 

Ommen 1-9-2022

Account:

 • Deelname is persoonlijk. Inschrijving geeft 1 persoon recht tot deelname en bekijken van de lessen. Het is niet toegestaan je account met meerdere personen te delen of door te verkopen. (incidenteel samen met je zus of buurvrouw aan de slag is natuurlijk leuk, maar als je hier een wekelijkse activiteit van maakt dien je een extra account aan te vragen)
 • Deelname aan de cursussen en bekijken van de video’s mag uitsluiten in privé situatie of individuele werksituatie. Niet voor commerciële doeleinden of in cursusverband.
 • Het account staat geregistreerd op naam en IP adres en kan maximaal op 1 apparaat tegelijkertijd gebruikt worden. Mocht je toch graag op meerdere plekken inloggen, b.v. op de nachtdienst bij je werk, geef dat dan even aan ons door, dan weten we de reden.
 • Bij onrechtmatig gebruik van het account wordt de gebruiker geblokkeerd (we zullen dan contact met je opnemen).
 • Wil je op een andere manier gebruik maken van de OnlineViltSchool en/of OnlineViltVrienden, b.v. tijdens de workshops die je zelf geeft, vraag dan naar de mogelijkheden en de kosten.

Kennis:

 • De kennis die je opdoet tijdens de cursussen en lessen van de OnlineViltSchool mag je natuurlijk gebruiken voor je eigen werk en je mag het delen met anderen tijdens je eigen lessen of workshops.
 • Tijdens eigen verzorgde cursussen of workshops mogen de videolessen niet vertoond worden (*Met uitzondering na overleg en met toestemming van Ingeborg b.v. zorginstelling)
 • Opgedane kennis of beschrijvingen mogen niet gedeeld worden op internet of via andere sociaal media.
 • Als je een werkstuk of kunstwerk laat zien of de opgedane kennis overdraagt, zou het leuk zijn om te vermelden dat je dat op de OnlineViltSchool hebt geleerd en je mag natuurlijk altijd mensen doorverwijzen naar mij.

Materiaalgebruik:

 • Je bent vrij in de keuze van de te gebruiken materialen en ook staat het je vrij om te kiezen waar je de materialen aanschaft.
 • Je kunt je materialen indien gewenst tegen  korting aanschaffen via bodyflower.nl/viltwinkel, in overleg kan ik een materiaalpakket voor je samenstellen.
 • Omdat de webwinkel bodyflower.nl/viltwinkel een deel van mijn bedrijf is, zou ik je willen verzoeken om geen adressen of namen van andere leveranciers te noemen en te delen op de gezamenlijke Facebookgroep en in de opmerkingen in de OnlineViltSchool en/of OnlineViltVrienden.
 • Het aanbieden en verkopen van eigen materialen is niet toegestaan via de gezamenlijke Facebook groep (* bijzondere materialen na overleg met Ingeborg evt. mogelijk)
 • Het gebruik van andere materialen dan geadviseerd in de lessen is op eigen risico, resultaten zullen soms anders uitpakken (dit kan natuurlijk ook heel leuk zijn, en ik wil je vooral niet tegenhouden om alles uit te proberen…. )
 • Korting bij www.bodyflower/nl/viltwinkel kun je krijgen via de kortingscode die je in de eerste welkomstmail ontvangt (indien vergeten even een mail sturen naar info@onlineviltschool.nl)

Lidmaatschapsduur voor Lidmaatschappen:

 • De minimale lidmaatschapsduur van Onlineviltvrienden Basis (premium) is 12 maanden en VIP lidmaatschap is 3 maanden. Minimale lidmaatschap voor een Master programma is 12 maanden.
 • Na deze periode is het lidmaatschap per maand opzegbaar (of per jaar bij jaar betaling)
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan per email aan: info@onlineviltschool.nl tot 1 week voor de nieuwe afschrijving.
 • Restitutie cursusgeld:
 • Na de start van de cursus, het goedkeuren van de gebruikersvoorwaarden en het openen van het account, is terugbetaling van het cursusgeld niet meer mogelijk.
 • Terugbetaling is ook niet mogelijk indien je binnen de afgesproken termijn klaar bent of eerder wilt stoppen (Zie het als een boek, wat je ook niet terug kunt brengen als je het hebt gelezen.)
 • Bij ziekte vindt geen terugbetaling van cursusgeld plaats (* bij zeer uitzonderlijke situaties kan in overleg gezocht worden naar een oplossing)
 • Aanschaf producten:
 • Dit kunnen fysieke producten zijn, zoals sjaalpakketten of boeken. Deze kunnen na overleg op eigen (verzend)kosten geretourneerd worden. Nadat deze onbeschadigd bij ons binnen zijn wordt het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) teruggeboekt
 • “Producten” in de vorm van een complete cursus, zoals masterclass Ecoprinten of Masterclass vachtvilten. Hiervoor geldt een gebruikerstermijn van 1 jaar. Daarna kan evt. verlengt worden. Voor deze “producten” kan geen restitutie plaatsvinden

Aansprakelijkheid:


 • Deelname aan de Onlineviltschool en/of OnlineViltVrienden is geheel op eigen risico, De OnlineViltSchool en/of OnlineViltVrienden of Ingeborg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgen naar aanleiding van het volgen van de cursussen op de OnlineViltSchool.
 • Je verklaard op de hoogte te zijn van de algemene gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid zoals op de site van de Onlineviltschool staan vermeld
 • WAARSCHUWING: het viltvirus is zeer besmettelijk…. Maar ook erg leuk
 • Voor vragen: ingeborg@onlineviltschool.nl
 • Ingeborg Honer,

  Ommen 1-9-2022

  Privacyverklaring {bedrijfsnaam}

  {bedrijfsnaam} ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


  {bedrijfsnaam} acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


  In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://jouwebsite.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


  Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: {datum}


  Gebruik van persoonsgegevens


  Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die {bedrijfsnaam} aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


  Soorten gegevens verzameld


  Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer


  Gronden voor de verwerking


  Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • {bedrijfsnaam} analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • {bedrijfsnaam} verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


  Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


  Bewaren van persoonsgegevens


  Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor XX maanden.


  Uw rechten


  U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


  Delen met anderen


  We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


  Doorgifte van persoonsgegevens


  Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


  Analytics


  Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

  Let op: Om dit te kunnen claimen moet je jouw Google Analytics anonimiseren. Gebruik deze handleiding


  Cookies


  Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


  In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Beveiliging


  We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL; heb je SSL (https://) geactiveerd voor je Phoenix site?
  • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
  • Controle van erkende autorisaties.


  Websites en Diensten van derden


  Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.