Onlineviltschool

AV Expositie Insectenkunst 2024

OnlineViltSchool

Expositie: Insectenkunst 2024

Balkerweg 37

7731RX Ommen

13 en 14 juli 2024 start weekend 

tussen 11.00 en 16.00 uur

Doorlopende expositie van 15 juli t/m 25 augustus

Te bezoeken op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

(tijdens openingstijden van de blauwe bessen pluktuin)


ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen

De OnlineViltSchool, organisator van dit project, kondigt hiermee de tweede editie Expositie Thema: "Insectenkunst" in Ommen. Deze expositie vindt plaats bij de OnlineViltSchool in Ommen en wordt gehouden van 13 juli - 25 augustus 2024.

Er is een online expositie aan gekoppeld, waarop alle werken getoond zullen worden.

Door aanmelding geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het gebruiken en plaatsen van foto's van het werk op de website van de Onlineviltschool en sociale media.

2. Toelating tot de expositie

Expositie "Insectenkunst 2024" is toegankelijk voor iedere viltkunstenaar. Amateur of professioneel.

Het werk moet voor minimaal 50% gemaakt zijn van schapenwol met de Nat-vilttechniek. Toevoeging van andere materialen, en technieken is toegestaan en wordt ook zeker aangemoedigd (denk aan borduren, verven, punchen, weven, breien etc...)

3. Expositie tijdens "Insectenkunst"

 • Deelnemers aan Insectenkunst zullen exposeren met 2 werken (of meerder kleine werkjes). 
 • Werk 1 wordt gepresenteerd in een glazen fles, waarvan de binnenmaat ongeveer 18x18x18 cm.
 • Werk 2 wordt gepresenteerd in een deel van de vitrine, waarvan de inhoud maat 30x30x30 cm is. Deze mag gevuld worden met 1 werkstuk of 2 of meerdere kleine werkstukken (wel dient door de deelnemer nagedacht te worden over een mooie, creatieve presentatie).
 • Als het gaat om een vilterij, dan is het belangrijk dat het werk stevig opgespannen is op een stevige achtergrond  (bijv. MDF plaat of schilderraam).
 • De OnlineViltSchool is verantwoordelijk voor installatie van de werken in de glazen pot, de deelnemer dient wel een duidelijke beschrijving mee te leveren en de benodigde hulp materialen als bijvoorbeeld blad van vilt of houten stok (kosten van de glazen pot zit bij het aanmeldbedrag).
 •  (zie verdere uitleg hierover bij punt. 12 van deze Algemene Voorwaarden).

4. Informatie over te exposeren werken

Bij inlevering van de werken moeten deze een duidelijke beschrijving van expositie weergeven. Diezelfde volgorde zal ook per email worden aangegeven bij insturen van de Inschrijfformulieren (waarbij tevens een foto zal worden meegestuurd), zodat we op voorhand en bij inlevering van deze werken voor expositie met deze volgorde rekening kan houden bij inrichting van de expositie.

5. Inschrijving & Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld verklaard de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.


Inschrijfformulieren

In een later stadium (uiterlijk tot 14 juni) kunnen de ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden ingeleverd online via Google forms. De reden hiervoor is dat wij de deelnemers vooral de tijd en ruimte willen geven om na te denken over het werk en welke werken te exposeren. Daarom ontvangen wij als eerste de Algemene Voorwaarden, en in een later stadium de Inschrijfformulier digitaal

NB1: Aanmelden via betaling in online systeem gelden als definitieve deelname aan "Expositie Insectenkunst 2024"

NB2: Door aanmelding geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden

6. Expositiekosten

1. Deelnamekosten voor Basis, VIP of Masterlid van de OnlineViltSchool is EUR 25 (incl. Btw). 

 

2. Deelnamekosten voor niet leden van de OnlineViltSchool is EUR 50 (incl. Btw). 

 

De deelname kosten zullen worden aangewend voor verzending van de werken, glazen pot, voor PR-activiteiten en organisatiekosten, waaronder:

Ontwerpen, aanpassen en ontwikkelen digitaal catalogus

Promotie en PR

Administratiekosten


7. Catalogus

De OnlineViltSchool zal zorgen voor een digitaal catalogus. Elke deelnemer zal hierin, indien hij/zij dat aangeeft op het inschrijfformulier digitaal, worden voorgesteld, waarbij het geëxposeerd werk wordt getoond middels foto’s en daarnaast is er een kort begeleidend verhaal over de maker en zijn/haar werk (geen cv’s!), alsmede het website adres (indien aanwezig).

8. PR & Marketing

In aanloop naar - en ten tijde van – de expositie Insectenkunst, zullen er diverse marketing- en PR activiteiten plaatsvinden. Daarbij zullen er advertenties en/of aankondigingen verschijnen in diverse media.

Deelnemers gaan door aanmelding akkoord met gebruik van foto's van werk in PR en website activiteiten. Rechten zijn aan de Onlineviltschool en de deelnemer zelf.


9. Verkoop

Alle deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun geëxposeerde werken te verkopen. Deze prijzen worden door de deelnemers zelf bepaald en beschikbaar gesteld voor de OnlineViltSchool. Ten tijde van de expositie zal er een lijst beschikbaar zijn met daarop vermeld de gestelde prijzen per deelnemer. Bij verkoop worden geen kosten in rekening gebracht. Evenmin zal er over de verkoopprijs een commissie worden berekend.

Mogelijke verkoopprijzen.  Kunstenaar bepaald zelf welke prijs gehanteerd wordt. Hierbij kun je mee laten spelen: ervaring, bekendheid, gedetailleerde uitwerking etc.

10.Opening & Start Expositie

Een informele opening zal worden gehouden op 13 juli 2024. Bij het invullen van de inschrijfformulieren zal worden verzocht om eventuele aanwezigheid op te geven in verband met de aanwezige catering.

11.Instructies voor verzending of aflevering kunstwerken voor en na expositie

Deelnemers hebben de keuze om hun werk voor de expositie zelf af te leveren bij de OnlineViltSchool, of de werken op te sturen. Zowel voor aflevering bij- als verzending van het werk naar de OnlineViltSchool, zijn er belangrijke instructies. Lees deze instructies nauwkeurig!!

Instructies voor verzending per post

Zorg dat de werken elk een goed presentatie bevatten (zie punt. 12 van deze Algemene Voorwaarden), en dus helemaal klaar zijn voor expositie. Dit scheelt een hoop extra werk.

Zorg dat de werken goed bij elkaar in één pakket zijn verpakt (liefst met bubbelplastic), en GEEN uitstekende delen bevatten. Dit voorkomt beschadiging gedurende het transport.

Zorg dat het bestemmingsadres (De OnlineViltSchool) duidelijk vermeld staat. Deelnemers ontvangen eind mei een digitaal verzendbewijs waarmee het werk verstuurd kan worden. Het kan zonder extra kosten afgegeven worden bij een POST NL verzendpunt.

De OnlineViltSchool

T.a.v. Ingeborg Honer

Balkerweg 37

7731RX Ommen

Instructies voor aflevering bij De OnlineViltSchool (alleen in overleg)

Zorg wederom dat je werken bij elkaar in één pakket verpakt zijn (ook weer in bubbelplastic).

Zorg ervoor dat je naam en adres er duidelijk op vermeld staan (zodat wij niet hoeven te zoeken naar namen en adressen).

Laat van tevoren weten per email wanneer je je werken (als één pakketje) komt afleveren.

 

Ophalen en/of opsturen van werk na de expositie periode

Deze expositie sluit op 25 augustus 2024. Na 17.00 uur zijn de deelnemers in de gelegenheid om hun kunstwerken op te halen. Kunstwerken die niet worden opgehaald, zullen op een nader overeengekomen datum met track and trace verzending retour worden gestuurd.


12. Presentatie instructies voor ons

Zorg voor duidelijke expositie instructies. M.a.w. hoe wil jij dat een werkstuk staat of ligt. Wat is boven, onder, etc. Zo kunnen wij jouw werk op de juiste manier presenteren.


13.Belangrijke data: onthoud ze goed

Hieronder volgen belangrijkste data/deadlines voor diverse zaken. Lees ze door en schrijf ze in je agenda!

 • Uiterlijke datum voor aanmelding en goedkeuring algemene voorwaarden 1 mei 2024
 • Ontvangst van digitale inschrijfformulieren 1 juni (link ontvang je via de email na aanmelding)
 • Ontvangst van kunstwerken tussen 1 juni en uiterlijk 14 juni. (verzending volgens onze aanwijzingen)


 • Insectenkunst Opening 13 juli 2024  11.00 uur      
 • Insectenkunst Sluiting 25 augustus 2024 17.00 uur
 • Na 26 augustus terugsturen van het werk.

Door betaling van de inschrijfkosten is de deelname definitief. 

Tot 1-5-2024 kan inschrijving geannuleerd worden en 50% van de kosten teruggeboekt, daarna is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk.


De OnlineViltSchool

T.a.v. Ingeborg Honer

Balkerweg 37

7731RX Ommen

Nederland

HIERMEE VERKLAAR ik mij akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals hier uiteengezet, voor deelname aan Insectenkunst 2024


Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld verklaart deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.