Onlineviltschool

AV Big show Little Felt Art 2023

OnlineViltSchool

Expositie: Big show Little Felt Art 2023

Balkerweg 37

7731RX Ommen

15 juli - 16 juli 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen

De OnlineViltSchool, organisator van dit project, kondigt hiermee de allereerste editie aan van Big show Little Felt Art 2023 in Ommen. Deze expositie vindt plaats bij de OnlineViltSchool in Ommen en wordt gehouden van 15 juli - 16 juli 2023.

Er is een online expositie aan gekoppeld waarop alle werken getoond zullen worden.

Door aanmelding geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het gebruiken en plaatsen van foto's van het werk op de website van de Onlineviltschool en sociale media.

2. Toelating tot de expositie

Big Show Little Felt Art 2023 is toegankelijk voor iedere viltkunstenaar. Amateur of professioneel.

Het werk moet voor minimaal 50% gemaakt zijn van schapenwol met de Nat-vilttechniek. Toevoeging van andere materialen, en technieken is toegestaan en wordt ook zeker aangemoedigd (denk aan borduren, verven, punchen, weven, breien etc...)

3. Expositie tijdens Big show Little Felt Art

  • Deelnemers aan Big show Little Felt Art zullen exposeren met een serie van 4 werken van 20 x 20 cm (max buitenmaat is 21 x 21 cm met max uitsteksels of aanhangende delen 10 cm). Zonder lijsten en zonder passe partout aangeleverd (wij zullen een paar voorbeeld lijsten beschikbaar hebben voor klanten om te kijken hoe het eruit ziet als ze het daarin willen ophangen) 
  • Deze 4 werken zullen worden vervaardigd met vilt, gespannen op een stevige achtergrond van 20 x 20 cm (bijv. MDF plaat of schilderraam).
  • Het mag ook een object zijn wat bevestigd is op een plaatje van 20 x 20 cm of in een afwijkende vorm binnen deze maat, met goed ophangsysteem .
  • De OnlineViltSchool is verantwoordelijk voor installatie van de werken. Alle 4 de werken die geëxposeerd worden zijn origineel en gesigneerd door de deelnemer zelf. Bij inlevering van deze 4 werken zijn deze voorzien van een ophangsysteem (zie verdere uitleg hierover bij punt. 12 van deze Algemene Voorwaarden).

4. Informatie over te exposeren werken

Bij inlevering van de 4 werken moeten deze een duidelijke volgorde van expositie weergeven. Deze volgorde geeft men aan op de achterkant van het werk d.m.v. stickers met nummers (werk 1,2,3, etc). Diezelfde volgorde zal ook per email worden aangegeven bij insturen van de Inschrijfformulieren (waarbij tevens een foto zal worden meegestuurd), zodat we op voorhand en bij inlevering van deze 4 werken voor expositie met deze volgorde rekening kan houden bij inrichting van de expositie.

5. Inschrijving & Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld verklaard de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.


Inschrijfformulieren

In een later stadium (uiterlijk tot 1 juni) kunnen de ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden ingeleverd online via google forms. De reden hiervoor is dat wij de deelnemers vooral de tijd en ruimte willen geven om na te denken over het werk en welke werken te exposeren. Daarom ontvangen wij als eerste de Algemene Voorwaarden, en in een later stadium de Inschrijfformulier digitaal

NB1: Aanmelden via betaling in online systeem gelden als definitieve deelname aan Big show Little Felt Art 2023.

NB2: Door aanmelding geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden

6. Expositiekosten

1. Deelnamekosten voor Basis, VIP of Masterlid van de OnlineViltSchool is EUR 15 (incl. Btw). 

 

2. Deelnamekosten voor niet leden van de OnlineViltSchool is EUR 50 (incl. Btw). 

 

De deelname kosten zullen worden aangewend voor verzending van de werken, voor PR-activiteiten en organisatiekosten, waaronder:

Ontwerpen, aanpassen en ontwikkelen digitaal catalogus

Promotie en PR

Administratiekosten


7. Catalogus

De OnlineViltSchool zal zorgen voor een digitaal catalogus. Elke deelnemer zal hierin, indien hij/zij dat aangeeft op het inschrijfformulier digitaal, worden voorgesteld, waarbij het geëxposeerd werk wordt getoond middels foto’s en daarnaast is er een kort begeleidend verhaal over de maker en zijn/haar werk (geen cv’s!), alsmede het website adres (indien aanwezig).

8. PR & Marketing

In aanloop naar - en ten tijde van – de expositie Big show Little Felt Art 2023 zullen er diverse marketing- en PR activiteiten plaatsvinden. Daarbij zullen er advertenties en/of aankondigingen verschijnen in diverse media.

Deelnemers gaan door aanmelding akkoord met gebruik van foto's van werk in PR en website activiteiten. Rechten zijn aan de Onlineviltschool en de deelnemer zelf.


9. Verkoop

Alle deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun geëxposeerde werken te verkopen. Deze prijzen worden door de deelnemers zelf bepaald en beschikbaar gesteld voor de OnlineViltSchool. Ten tijde van de expositie zal er een lijst beschikbaar zijn met daarop vermeld de gestelde prijzen per deelnemer. Bij verkoop worden geen kosten in rekening gebracht. Evenmin zal er over de verkoopprijs een commissie worden berekend.

Mogelijke verkoopprijzen volgens richtlijnen voor kunstenaars 20 x 20 cm = €40,00 bij factor 1, € 80,00 voor factor 2 €120,00 factor 3, €160,00 factor 4 (Andere prijzen in overleg). Kunstenaar bepaald zelf welke prijs gehanteerd wordt. Hierbij kun je mee laten spelen, ervaring, bekendheid, gedetailleerde uitwerking etc.

10.Opening & Start Expositie

Een informele opening zal worden gehouden op 15 juli 2023. Bij het invullen van de inschrijfformulieren zal worden verzocht om eventuele aanwezigheid op te geven in verband met de aanwezige catering.

11.Instructies voor verzending of aflevering kunstwerken voor en na expositie

Deelnemers hebben de keuze om hun werk voor de expositie zelf af te leveren bij de OnlineViltSchool, of de werken op te sturen. Zowel voor aflevering bij- als verzending van het werk naar de OnlineViltSchool, zijn er belangrijke instructies. Lees deze instructies nauwkeurig!!

Instructies voor verzending per post

Zorg dat de werken elk een goed ophangsysteem bevatten (zie punt. 12 van deze Algemene Voorwaarden), en dus helemaal klaar zijn voor expositie. Dit scheelt een hoop extra werk.

Zorg ervoor dat de werken met een sticker genummerd zijn achterop het werk (nr. 1, 2, 3 of 4); zie ook je inschrijfformulieren. Dit bepaalt de volgorde van expositie van je werken (die jij bepaalt) en vergemakkelijkt voor ons het ophangen van het werk. Wij kunnen dan de werken gelijk in de juiste volgorde ophangen.

Zorg dat de werken goed bij elkaar in één pakket zijn verpakt (liefst met bubbelplastic), en GEEN uitstekende delen bevatten. Dit voorkomt beschadiging gedurende het transport.

Zorg dat het bestemmingsadres (De OnlineViltSchool) duidelijk vermeld staat. Deelnemers ontvangen eind mei een digitaal verzendbewijs waarmee het werk verstuurd kan worden. Het kan zonder extra kosten afgegeven worden bij een POST NL verzendpunt.

De OnlineViltSchool

T.a.v. Ingeborg Honer

Balkerweg 37

7731RX Ommen

Instructies voor aflevering bij De OnlineViltSchool (alleen in overleg)

Zorg wederom dat je werken bij elkaar in één pakket verpakt zijn (ook weer in bubbelplastic).

Zorg ervoor dat je naam en adres er duidelijk op vermeld staan (zodat wij niet hoeven te zoeken naar namen en adressen).

Zorg ervoor dat de werken met een sticker genummerd zijn achterop het werk (nr. 1, 2, 3 of 4) (zie ook de inschrijfformulieren). Dit bepaalt de volgorde van expositie van je werken (die jij bepaalt) en vergemakkelijkt bij het ophangen van de werken.

Laat van tevoren weten per email wanneer je je werken (als één pakketje) komt afleveren.

 

Ophalen en/of opsturen van werk na de expositie periode

Deze expositie sluit op 16 juli 2023. Na sluiting zijn de deelnemers in de gelegenheid om hun kunstwerken op te halen. Kunstwerken die niet worden opgehaald, zullen op een nader overeengekomen datum met track and trace verzending retour worden gestuurd.


12.Ophangsysteem voor de te exposeren werken

Het is van belang om een goed en eenduidig ophangsysteem te bevestigen aan je werken. Dit zorgt voor uniformiteit en een professionele uitstraling tijdens de gehele expositie, en het helpt ons bij het inrichten ervan.

Let erop dat het smalle hangertje achter je werk altijd 2 of 3 millimeter boven het werk moet uitsteken. Dit helpt met het ophangen van het werk, en zorgt ervoor dat alle werken professioneel kunnen worden opgehangen.


13.Belangrijke data: onthoud ze goed

Hieronder volgen belangrijkste data/deadlines voor diverse zaken. Lees ze door en schrijf ze in je agenda!

  • Uiterlijke datum voor aanmelding en goedkeuring algemene voorwaarden 1 mei 2023
  • Ontvangst van digitale inschrijfformulieren 1 juni (link ontvang je via de email na aanmelding)
  • Ontvangst van kunstwerken tussen 1 juni en uiterlijk 15 juni. (verzending volgens onze aanwijzingen)


  • Big show Little Felt Art 2023 Opening 10.00 uur 15 juli 2023            
  • Big show Little Felt Art 2023 Sluiting 16 juli 2023 17.00 uur
  • Na 16 juli terug sturen van het werk.

Door betaling van de inschrijfkosten is de deelname definitief.

Tot 1-5-2023 kan inschrijving geannuleerd worden en kosten teruggeboekt daarna is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk.


De OnlineViltSchool

T.a.v. Ingeborg Honer

Balkerweg 37

7731RX Ommen

Nederland

HIERMEE VERKLAAR ik mij akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals hier uiteengezet, voor deelname aan Big show Little Felt Art 2023.

Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld verklaart deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.